SZKOLENIA MARKETINGOWE DLA FIRM POGRZEBOWYCH

 

Prowadzimy szkolenia marketingowe dla firm pogrzebowych. Programy szkoleń są zawsze dostosowane do potrzeb i aktualnej sytuacji każdego przedsiębiorstwa. Szukając wskazówek, co jest potrzebne Państwa firmie, możecie Państwo wybrać spomiędzy poniższych opcji:

  • poprawa w zakresie komunikacji wewnętrznej (marketing wewnętrzny) w firmie (konflikty w zespole, brak przepływu informacji, niedostatecznie wysoki poziom obsługi klienta, inne)
  • poprawa wizerunku firmy (plan komunikacji z otoczeniem, wyznaczenie działań, określenie narzędzi marketingowych)

Pracujemy warsztatowo. Dzięki temu każdy uczestnik identyfikuje się z wypracowanym materiałem, co ułatwia w późniejszym czasie egzekwowanie m.in. standardów obsługi klienta.

Przykładowe realizowane tematy:

  • Standardy obsługi klienta zakładu pogrzebowego

  • Poprawna komunikacja wewnętrzna w zakładzie pogrzebowym

  • Jak motywować pracowników i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

  • Strategia komunikacji zakładu pogrzebowego

 

Zapraszamy!